dotacje - Ncore Internet Telewizja Telefon

Przejdź do treści

Menu główne:

o nas


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość


Informujemy, że firma NCORE Sp. z o.o. w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013
realizuje projekt pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Głuchołazy w powiecie nyskim”
o numerze POIG.08.04.00-16-134/12
Celem projektu jest dostarczenie użytkownikom przyłączenia do sieci oraz zapewnienie korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dzięki zrealizowaniu projektu dostęp do Internetu uzyska 375 ostatecznych odbiorców.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014r.
Umowa nr: POIG.08.04.00-160-134/12-00
Całkowita wartość projektu: 1 696 317,60 PLN
Kwota dofinansowania: 878 584,00 PLN


Wiecej informacji: UE (www.ec.europa.eu), POIG (www.poig.gov.pl),MRR (www.mrr.gov.pl), WWPE (www.wwpe.gov.pl)
--------------------------------------------------------------------------
Zapytania ofertowe

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego